HJÄLP
Du anger alla inmatade fiskvärden i centimeter.
Längden mäts längs sidan från fiskens stjärtspets.
Bredden lodrätt på fiskens bredaste ställe.
Tjockleken skattas horisontellt igenom fiskens mittpunkt.
Alla viktresultat är cirkavärden.